Vi är självfallet för ökad jämställdhet men…

Vid en årsstämma nyligen ställde vi en fråga till vd om hur det såg ut med bolagets jämställdhetsarbete och representationen av kvinnor i ledningsgruppen. Så här löd frågan i sin helhet:

”I bolagets koncernledning är två av tio ledamöter en kvinna. Är bolaget nöjda med denna fördelning män/kvinnor eller ämnar bolaget försöka ändra på det, och i så fall hur? Hur ser det nivån under koncernledning, är det lika få kvinnliga chefer där och i så fall, är det någonting som vd har planer på att förändra/förbättra? ”

Vd:n hade fått frågan två dagar i förväg och hade förberett ett längre svar. Vd:n berörde inte den delen av frågan som handlade om chefsnivån under ledningsgruppen så det kan vi skippa. Men han lämnade i övrigt ett svar som något förkortat gick ut på följande:

I ledningsgruppen är förvisso endast två av tio ledamöter en kvinna. Men tittar man på fördelningen efter kompetens och bakgrund så är det faktiskt så att av fyra ekonomer i ledningsgruppen så är två kvinnor. Så där har man ju faktiskt uppnått jämställdhet.

De övriga sex i ledningsgruppen är civilingenjörer. Och då tillgången till kvinnliga ingenjörer är låg, i synnerhet de som inte läser arkitektur eller med biologi som inriktning, så är underlaget för att få in kvinnor med ingenjörsbakgrund liten. På Chalmers till exempel, är endast 28 % av studenterna kvinnor. Och tittar man sedan på inriktningarna som väg&vatten och liknande är andelen kvinnor än mindre.

Och lägg till detta att ledningsgruppen inte byts ut så ofta, så är det faktiskt inte så konstigt att det ser ut som det gör; med sex manliga civilingenjörer. Och då är det inte heller så konstigt att åtta av tio i ledningsgruppen är män.

Så, för att summera det hela. Enligt vd:n är det samhällets fel att det inte finns fler kvinnor i bolagets ledningsgrupp. För samhället utbildar inte fler kvinnliga civilingenjörer med inriktning på väg&vatten. Lägg till detta att man sällan eller aldrig byter ut någon ur ledningsgruppen.

Detta kan tyckas vara ett något begränsat sätt att se på jämställdhet och värdet av en mångfacetterad och heterogen ledningsgrupp. Från vår sida är vi övertygade om att grupper som är blandade kommer att angripa problem och frågeställningar på mer differentierat sätt än om de är homogent sammansatta och består av folk med samma kön, samma ålder, samma utbildning och samma bakgrund.

Tydligen anser detta bolag att de bäst hanterar sin verksamhet och sin framtid bäst om de har en ledningsgrupp där personerna är medelålders män med en ingenjörsutbildning.

Just bakgrunden som ingenjör var tydligen av största vikt.

Ja, förutom för vd:n själv för han är civilekonom.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

1 kommentar

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Fortsatta frågor kring jämställdhet | En katt bland hermelinerna

[…] läsare säkert minns (nåja) så ställde vi en fråga om koncernledningens sammansättning på en årsstämma tidigare i år. Tyvärr var svaret på varför kvinnor är så underrepresenterade i bolagets högsta […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *