Även oljepengar kan göra gott – filmtips!

Norska statens pensionsfond – oljefonden – må ha grundats av vinster från den norska oljeindustrin, men det hindrar den inte från att ta ansvar i sina investeringsbeslut.

Dokumentärfilmen Den goda kapitalisten (på SVT häromdagen) visar hur en av världens största pensionsfonder sedan 2004 följer etiska investeringskriterier som ibland leder till att fonden säljer innehav, men som främst fokuserar på att föra en dialog med företagen med mål om förändring.

I filmen får vi se hur fondens team på olika sätt söker klarhet i de anklagelser om barnarbete i Indien som finns mot de båda företagen Monsanto och Bayer. Inledningsvis lutar det åt att fonden ska exkludera företagen. Det finns för många bevis på att barnarbete äger rum och för få tecken på att företagen gör något åt det. Men så fördjupas dialogen med bolagen och nya insikter nås. Filmaren följde oljefonden 2007 och i år finns ett uttalande i ett tal av den norska finansministern som visar resultatet av dialogen:

Et godt eksempel er arbeidet med selskapet Monsanto og flere andre frøprodusenter i India. I forkant av dialogen forelå anklager om omfattende bruk av helsefarlig barnearbeid, noe som i utgangspunktet talte for utelukkelse. Departementet valgte imidlertid å beholde eierskapet for å kunne gå i dialog. Resultatet ble en industristandard for barnearbeid og en felles forpliktelse fra selskapenes side om å forsøke å eliminere barnearbeid i produksjonen. Et godt resultat, ikke bare i ett enkeltselskap, men i en hel bransje. Vi kan altså ikke sette likhetstegn mellom etikk og uttrekk, i noen tilfeller kan vi oppnå mer ved å bli i selskapet og utøve eierskap.

Jag hörde för något år sedan en presentation av Henrik Syse, filosofiprofessorn som var med och utarbetade fondens etiska kriterier och under en tid arbetade med ägardialogerna. Han beskrev då följande skäl till varför ansvarsfulla investeringar var viktiga:

 1. Universal ownership: Vi äger en del av världen, då berör hela världen dig och din investering. Det handlar om långsiktig solidaritet och hållbarhet i marknaderna.
 2. Principal-agent problemet: Vi måste se till att våra agenter delar våra intressen.
 3. Dygdetik – Vår fonds profil? Vad vill våra kunder och vad vill vi själva stå för?
 4. Risken för varumärkesförfall och kostnader när (inte om!) det smäller.
 5. Finansiella systemets rykte och ställning – förtroende är viktigt för oss alla!
 6. Because it’s right in it’s self!

Det var på många sätt ett intressant föredrag. Tyvärr är det inte så ofta som ens de som till vardags arbetar med ansvarsfulla placeringar kan redogöra för så genomtänkta resonemang som filosof-Henrik gjorde. Men på en punkt fick jag ett svar som trots allt var ganska luddigt.

Efter att han berättat länge och väl om fondens arbete med bland annat miljöfrågor och mot klimatförändringar så kunde jag inte hålla mig utan frågade hur han såg på det faktum att det är en oljefond och att pengarna kommer från olja samtidigt som de ställer krav på företag de investerar i att ta större ansvar för miljön. Efter att ha skojat lite om att ”såna svåra frågor fick man inte ställa” så blev han allvarlig och svarade något i stil med att det är bättre att fonden gör något bra med sina investeringar än att den inte gör det. Och jag kan inte annat än att hålla med. Tänk om alla investerare tänkte så.

Här kan du se dokumentärfilmen (tom 1 april)

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Andreas Jerat

Bra inlägg Emelie.

Man kan dra lärdomar från dokumentären om hur man på ett enkelt och pedagogiskt sätt beskriver vad ägarstyrning (eller ägarinflytande som norrmännen kallar det) handlar om.

De flesta människor vet inte vad ägarstyrning är, vilket är synd då så många indirekt är delaktiga genom sitt pensionssparande till exempel.

Men skam den som ger sig. 🙂

Emilie Westholm

Visst är det så Andreas! Vi skulle på många sätt kunna förbättra hur vi informerar om vad det egentligen är vi gör på avdelningen Ansvarsfullt ägande.

Men sällan har vi en hel timme (på SVT…) på oss att beskriva vad ägarstyrning handlar om… Snarare är det hiss-testet (att under en hisstur hinna beskriva huvudpoängen) som vi kanske skulle fokusera på att bli bättre på att klara?

Vi ger oss inte! 🙂

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *