Lag och moral – är det samma sak?

Lyssnade innan lunch på P3 där en etik-doktorand fick svara på frågor om moralen i att svenska soldaters sexköp i Tyskland inte leder till åtal. Uppenbarligen har de svenska soldaterna inte brutit mot någon tysk lag och etik-doktoranden och P3-journalisten diskuterar huruvida lagen rent moraliskt räcker att hänvisa till.

Etik-doktoranden får frågan om det är en moralisk ståndpunkt att säga att man följer lagarna i de länder där man befinner sig för tillfället. Och han svarar att det visserligen innebär att man är konsekvent i sitt handlande, men att det inte betyder att man funderat igenom sin syn på exempelvis människor, miljö och annat – sin egen moraliska ståndpunkt.

Det här är intressant, för i möten med företag så hänvisar de ofta till lagen:

Bestämmer denna bok alltid vad som är rätt och fel?

”Vi följer lagstiftningen i alla de länder där vi är verksamma”, säger bolag X.

”CSR? Jo, men om våra anställda gör något som är olagligt så får de ju sparken”, säger bolag Y.

Det som aldrig sägs är att lagstiftningen ser olika ut i olika världsdelar och länder. För det som är förbjudet enligt svensk lag kan mycket väl vara ok enligt exempelvis uzbekisk lag. Framför allt när det gäller miljö och arbetsrätt så står sig svensk lagstiftning mycket stark i jämförelse med många andra länders.

En följdfråga till uttalandena ovan är med andra ord:

”Vilken lagstiftning följer ni? Den som är mest strikt? Eller den som är minst krävande? Försöker ni hitta minsta gemensamma nämnare? Eller följer ni svensk lag i Sverige och kinesisk i Kina, med allt vad det innebär?”

Jag har inte läst mer än en halv A-kurs praktisk filosofi (ihopskrapad på kvällstid de senaste åren) och förutom logik så handlade en hel del föreläsningar om huruvida det finns en objektiv sanning samt om vi har en fri vilja. Inte mycket om lagstiftning alltså, förutom att jag minns att vi vid något tillfälle fick höra att lagar som också stämmer överens med människors moral i allmänhet är mest hållbara i ett samhälle. Lagarna går alltså att försvara, att motivera och människor ser anledning att följa dem inte enbart för att de finns i lagboken utan för att de också tycker att det lagen säger är rätt.

Och att fundera över om något är rätt eller fel i sig, oavsett vad lagen säger, det är den tanken som alltid saknas hos bolag som X och Y. Moral kan vara lag. Men moral är mer än lag. Jag är övertygad om att företagen skulle hantera många situationer annorlunda om ledningen/anställda, istället för att enbart hänvisa till lagstiftning, funderade och diskuterade vad de tycker är rätt eller fel. Och vilka handlingar de innerst inne kan stå för.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

Inga kommentarer

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *