Hållbart värdeskapande – rapporten!

Nu är det klart! Idag publicerade investerargruppen, bakom Hållbart värdeskapande, resultatet av enkätundersökningen som i höstas skickades ut till ordförande i Stockholmsbörsens 100 största bolag.

Hållbart_vädeskapande_org

Resultaten kan du läsa mer om här

Och rapporten kan laddas ned här

Nu är det upp till var och en av de 15 investerarna att själva välja hur informationen vi fått ta del av ska användas.

För Folksamgruppen så handlar det främst om ett hjälpmedel i dialogen med de företag vi har innehav i. Under vårens bolagsstämmor så kommer vi också att utgå ifrån resultaten när vi ställer våra frågor till bolagens vd och ordförande.

Bland annat är det intressant att bonussystemen inte är kopplade till hållbarhetsfrågor. En del företag säger att brister i uppförandekod leder till uppsägning. Andra att det kan leda till avdrag på den rörliga lönen. Men vi saknar moroten i hållbarhetsfrågorna. Mål för hållbarhetsarbetet och uppföljning av dessa mål med koppling till belöningssystemen, det skulle jag vilja se mer av. Som det är idag så verkar det i många bolag endast finnas disciplinära åtgärder, så som uppsägning, när det handlar om exempelvis uppförandekoder. Men som alla vet krävs det mycket för att en person ska bli uppsagd. Och då talar vi egentligen om lagbrott, inte brott mot exempelvis en uppförandekod.

Att följa lagstiftningen är inget hållbarhetsarbete, och bolag som hävdar det har mycket kvar att göra.

Undersökningen visar även att många företag har ett seriöst miljö- och klimatarbete. Men att bara hälften av företagen har strukturerad uppföljning och målstyrning inom mänskliga rättigheter och arbetstagarrättigheter är talande. Det har av naturliga skäl blivit stort fokus på miljö, och nu hoppas vi att företagen tar sina nya erfarenheter vidare inom det övriga hållbarhetsarbetet.

Ps. Självklart har Folksam också svarat på enkäten. Svaren hittar du här: Enkätsvar Folksam

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Charlie

Hej Emilie,

Härligt att se att rapporten är ute!

Jag reagerade på att det var så pass få av företagen som ville ha sina enkätsvar offentliga (34 st). Har du några tankar kring detta?

Det var tyst om släppet av rapporten i affärspressen, är det ett medvetet val från er sida eller är det ointresse från samma affärspress?

Allt gott,

Charlie

Emilie Westholm

Hej Charlie!

Visst är det spännande med rapporten? På många sätt är det nu som vårt arbete verkligen kan ta fart, nu när vi har resultaten från undersökningen. Det kommer bli en intressant vår!

Du har rätt i att knappt hälften av de företag som svarat valt att låta sina svar vara offentliga. En del bolag hänvisar dock till affärshemligheter, andra har andra skäl till varför de vill ha sina svar hemliga. Folksam vill självklart att bolagen ska vara så transparenta som möjligt. Men vi är samtidigt glada att 84 procent av bolagen ändå svarat på enkäten.

Helt tyst var det inte i affärspressen. SvD Näringsliv skrev om det den 28 januari, och DI dagen därpå. Hade vi fått bestämma så hade det blivit mer skriverier. Men det kanske kan komma framöver när vi investerare i gruppen börjar använda oss av resultaten av enkäten?

Hör gärna av dig igen om du har fler frågor!

Emilie

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *