Generna inför rätta

I veckan beslutade Högsta domstolen i USA att pröva ett fall i Kalifornien där ett domstolsbeslut 2007 förbjöd försäljningen av Monsantos genetiskt modifierade alfalfa-groddar, tills USDA (amerikanska jordbruksdepartementet) fullföljt en miljökonsekvensbeskrivning.

I centrum för stämningen är det Monsantos genmodifierade alfalfa-utsäde som utformats för att vara resistent mot Monsantos bekämpningsmedel Roundup. Alfalfa används i stor utsträckning som djurfoder i USA.

Alfalfa pollineras av bin och det har gjort att jordbruksorganisationer är oroliga för att det kan det ställa till långtgående problem i det amerikanska ekologiska jordbruket. Man menar också att detta kan tvinga konventionella jordbrukare att byta till Monsantos bekämpningsmedel.

Detta är första gången USA: s regering har någonsin gjort en fördjupad miljöanalys för någon GM-gröda. Utslaget kommer att bli viktigt eftersom det blir avgörande för hur liknande fall kan komma att hanteras i framtiden. Användningen av genmodifierade grödor har ökat kraftigt under de senaste åren och detta har också gjort att man använder mer och mer bekämpningsmedel.

Bönder och miljöförespråkare är oroliga över att bekämpningsmedlet kommer att bli omöjligt att få bort, och att den utbredda användningen kommer att försämra mark, vatten och luft. Ju mer jordbruket är beroende av bekämpningsmedel för att skydda sina grödor, desto mer motståndskraftiga kan skadedjuren komma att bli, och då krävs nya, allt starkare bekämpningsmedel nästa odlingssäsong.

Genmodifierade grödor är ett svårt kapitel. Å ena sidan finns det stor oro hos många för vilka konsekvenser det kan medföra, å andra sidan ökar produktiviteten i jordbruket väsentligt. Det är också svårt att hävda att det är farligt att äta genmodifierade växter. EU-kommissionen har låtit ett stort antal forskare gå igenom en lång rad forskningsrapporter om GM-grödor och dess produkter två gånger. Slutsatsen blev densamma vid båda tillfällena: ”GM-livsmedel är lika säkra eller säkrare än motsvarande konventionella livsmedel”.

I Folksam har vi inget generellt kriterium som utesluter företag som sysslar med genmodifierade växter. Vi följer dock frågan noggrant och ställer krav på de företag vi investerar i att de ska hantera frågan ansvarsfullt och att de ska respektera olika länders rättsliga bedömning av frågan.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Ivar

Genmodifiering är ju egentligen inget problem.

Enda skillnaden mot traditionell växtförädling är ju att det går snabbare….

För att föda en växande världsbefolkning behövs snabba lösningar.

Men jag väntar bara på att miljömupparna ska dra den korrekta slutsatsen:
”Vår jord kan inte försöjra den mängd människor här finns, alltså måste krafttag tas mot att befolkningen ökar”
Men det lär man ju aldrig se.

Har också rätt svårt för att vi i Sverige stimulerar fler barn genom barnbidrag som ökar ju fler barn man föder fram. Varför är våra barn mer värda än de barn som föds i Afrika eller Indien?

Man borde skicka bidrag till de par som INTE skaffar barn och på det sättet får ner befolkningen.
Eller förresten avskaffa bidraget helt….

Carina Lundberg Markow

Nej nej nej! Vi måste tänka på demografin i Sverige. Det kommer att bli plågsamt uppenbart under de kommande 20 åren. Sen finns det faktiskt käk så det räcker och blir över. Problemet är att käket och människorna allt för ofta befinner sig allt för långt ifrån varandra. Dessutom har vi ”exporterat” matvanor till t ex Afrika. Detta gör att en massa människor i urbana områden idag är beroende av ris. Ris som produceras i Asien. Detta samtidigt som de skulle kunna leva på de traditionella grödor de producerade bara för en generation sedan innan de föstes i hop i städer. Jag är dock ingen expert, kanske har jag fel.

ivar

”Nej nej nej! Vi måste tänka på demografin i Sverig”
Varför det? Kan vi inte lika gärna adoptera barn från t.ex. Afrika?
Eller öka invandringen?
Varför MÅSTE det vara en SVENSK unge?
Eller MÅSTE det inte det?

”Sen finns det faktiskt käk så det räcker och blir över.”
Skulle inte tro det……

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *