Bonus is Back in Town

Hur är det nu egentligen, är bonuskulturen nedkämpad eller lever den fortfarande livets glada dagar? En dagen ser ministrar rött och hävdar att nu får det banne mig vara slut. Nästa dag visar det sig att avsättningarna för bonus eller rörliga löner är högre än någonsin.

Som vanligt beror det på. Finansinspektionens nya regler kommer visserligen att ställa nya och hårdare krav på banker och försäkringsbolag men något förbud är det inte tal om. Den nya ”svensk kod för bolagsstyrning”  skärper  också kraven på att mätbara kriterier  men säger samtidigt att styrelserna endast ska överväga att införa förbehåll mot felaktigt utbetalda bonusar.

Den bonus som det pratas om just nu rör inte främst toppcheferna. Det är istället framför allt rörlig lön till experter i det finansiella företagen, mäklare, analytiker, fondförvaltare, kundansvariga osv. Många av dessa personalkategorier har inskrivet i sina anställningsvillkor att de ska få en viss del av sin lön i relation till hur mycket affärer de genererar eller i relation till sitt enskilda affärsområdes resultat. Ett år då lånemarknaden exploderar samtidigt som börsen rusar uppåt blir det mycket affärer och följdaktligen stor bonus för just dessa. Samtidigt finns det andra, främst inom kreditområdet som blöder kraftigt på grund av stora förluster.  I vissa banker beräknas förlusterna bli så stora att aktieägarna inte kommer att få någon utdelning vid stämmorna i år.

dilemma

Den svåra frågan att lösa blir nu om det är OK att betala ut rörilg lön dvs bonus till 10 procent av de anställda  en bank samtidgt som att kreditförlusterna skenar och akteägarnas utdelning fryser inne? Det blir  sannerligen en pedagogisk utmaning för bankerna att förklara detta för sina akteägare. 

En reglering av ersättningssystemen som endast gäller finansiella institut kan innebära att individer som tidigare sökt sig till den finansiella sektorn på grund av höga rörliga ersättningar i framtiden kan tänkas välja andra yrkesområdeden. I den utsträckning dessa individer är högpresterande finns en risk för att förändringarna har en negativ effekt på sektorns produktivitet och effektivitet.

Detta produktivitetstapp bör dock till del kompenseras av högre effektivitet i de sektorer dit dessa individer söker sig.(ur Finansinspektionens beslutspromemoria 2009 12 11)

I den bästa av världar utlöser detta dilemma en etisk diskussion inom bankväsendet. Vad tycker de bonusbelönade själva?  Är de villiga att avstå bonus mot att de får en högre grundlön? Vad tycker deras kollegor om att de får bonus när banken går back? Hur påverkar detta effektiviteten?  Vad tycker bankkunderna? Hur påverkas förtroendet för bankerna? Vad tycker aktieägarna? Är man rädd för att resultatet ska påverkas negativt om bonusarna begränsas?

Taggar: ,

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

11 kommentarer

Hybris på banken

SEB:s informationsdirektör Viveka Hirdman-Ryrberg uttalande; banken tar intryck av den svenska bonusdebatten.

är ett tydligt besked om att i vart fall SEB anser sig höra mera hemma hos gudarna än i den svenska myllan – SEBs kunder bör dra sina egna slutsatser.

Ivar

När det gäller Bonus eller inte så skall alla utom ägarna hålla käften!
Nu är säkert Folksam ägare och har all rätt att yttra sig på stämman.
Staten har givetvis också en viss rätt att yttra sig om nu staten har stöttat företaget i dåliga tider. Men om staten bara har lånat ut stålar och banken betalt tillbaka ja då har dom inte med Bonusen att sköta.

Om jag nu har en del av min lön i rörlig ersättning så förväntar jag mig att avtalet skall hållas.

CarlB

Att ha bonus som barerar sig på hur många som springer och lägger pengar på fonder och aktier är vansinnigt. Varför inte ha en fast god lön? Hur svårt kan det vara? Knappast det blir tomt på dom välbetalda mäklarborden!Sen att dela ut bonus till högste tjänstemannen VD:n är rent löjligt, samtidigt som man slopar utdelningen till ägarna.
Hoppas aktiestämman gör rättning i leden!

Till Ivar

Eftersom du anser ”När det gäller Bonus eller inte så skall alla utom ägarna hålla käften” – så kanske du kan förklara varför de som har haft sina pensionsförsäkringar hos Skandia Liv skall ”hålla käft” och vara nöjda med de villkor som Ulf Spång& Co överlät förvaltningen av Livbolaget till Den norske Bank! Tyvärr så jagade nog inte Jesus ut månglarna en gång för alla!!

Ivar

Det handlar bara om avundsjuka, de som inte ha bonus i sin Lön är avundsjuk på de som har. MEN det är HELT missriktat…..

För när man räknar på det så är STATEN den stora vinnaren.
På en Bonus om 100 000 SEK så går ca 70 000 Direkt till statskassan. Resterande 30 000 får den som har gjort jobbet. Skall hxn sedan konsumera de 30 000 så får hxn räkna med ytterligare 25 % i moms.

Så varför gnälla?

Så vad staten behöver är MER bonus hos anställda inte mindre……

Carina Lundberg Markow

Man kan se de som att det är aktieägarnas pengar som försvinner till bonus. Vi som har riskerat pengar för att få avkastning blir blåsta. Men samtidigt har vissa områden i banken gått bra och nått sina mål. Då är det svårt för VD att dra in berättigad bonus. Det är ett dilemma. Det blir en stor utmaning för VD att förklara vad aktieägarna tjänar på att kortsiktghet belönas.Om man inte kan motivera de här bonusutbetalningarna på ett tydligt sätt och kan visa hur de skapar mervärde för aktieägarna kommer man få väldigt stark kritik på bolagsstämman. Det kommer också skada förtroendet bland kunderna.

Carina Lundberg Markow

Jag tycker inte att det är helt självklart att använda bonus i alla lägen. Ska man ha bonussystem så ska det finnas en nödutgång så banken kan säga stopp ifall det inte finns pengar eller motiv nog att betala ut bonusar. Naturligtvis ska avtal som t ex kollektivavtal hållas. Underförstådda överenskommelser är dock något annat. Med nya FI reglerna kommer bankerna att tvingas omförhandla alla ev skriftliga avtal om rörlig lön.

Carina Lundberg Markow

Avund är en dödsynd liksom girighet. För en aktieägare förfaller det orimligt att ha bonussystem som faller ut med väldigt höga belopp ett år där aktieägarna inte får någon utdelning. Om man redan sitter med en miljonlön borde man utifrån det exceptionella läge vi nu befinner oss i ta sig en rejäl funderar om det inte är läge att avsäga sig rätten till bonus för fjolåret i vissa banker.

ivar

Istället för Bonus (Som nu tydligen har blivit ett oerhört negativt ord i klass med nationalist, neger och liknande) så skall man kanske kalla det för vad det är ”Rörlig lön”.

Fö håller jag med CLM att det är orimiligt att man inom ett företag INTE tittar på hur det går inom HELA företaget när man delar ut dessa rörliga löner.

Som aktieägare så blir jag heligt förbannad, en rimlig fördelning kan vara 50% till ägarna och 50% till de anställda. Va! Vilken Kommunist kan mostå det? 🙂

Man måste se det som så att det finns en fördel både för ägare OCH anställda att en del av lönekostnaden/lönen är rörlig.

Carina Lundberg Markow

Den är väl det där med anglifieringen av svenska språket som spökar. Bonus används flitigt på engelska och sen har det smittat av sig. Rörlig lön är mycket bättre svenska det håller jag med om. Men kärt barn har många namn och ibland har vissa försökt sig på att döpa om rörlig lön till något annat i hopp om att det då skulle vara mer accepterat. Gratifikation, tantiem och kick back är några exempel.
50/50 som fördelningsprincip? Vill minnas att ett visst företag med ett namn som påminner om pilsner tillämpade den principen på vinsten. Det blev i slutändan ingen vidare, inte för aktieägarna i alla fall.
Ska rörlig lön finnas så måste man veta vad man vill uppnå med rörligheten. Är det en variabel lönekostnad som stiger i goda tider och sjunker i dåliga? Är det prestationer utöver det normala som man vill belöna så måste prestationerna definieras och utvärderas. Är det klappar på axeln till individer eller sammarbete i grupp som ska pemieras. Är det ett sätt att hålla nere lönekostnaderna? Är det ett sätt att få personal att stanna kvar eller ett sätt att dra till sig framtidens högpresterare. Helt enkelt vad är det man vill uppnå. Det är sällan jag stöter på en mer genomtänkt lönefilosofi när jag diskuterar dessa frågor med företagsledningar och styrelser. Resonemangen är ofta fyrkantiga och fantasilösa.
Jag tror att man måste börja fundera på vad det är som driver människor att prestera ett resultat utöver det normala.

ivar

”Det blev i slutändan ingen vidare, inte för aktieägarna i alla fall.”
Beroende på NÄR man hoppade på så visst, men utdelningarna genom åren har varit fantastiska 🙂
(Men skit i det nu)

Visst är där många frågor HUR den rörliga lönen skall se ut. I vissa fall är det ju synnerligen lätt att se i andra blir det lite svårare. Kan tänka mig att t.ex. en Trader som onekligen tycker sig dra in mycket pengar vill ha mycket pengar (Ja hxn glömmer ofta att utan all supportpersonal runt om så kan han inte dra in något)

En ide är att man kanska kan klassificera personalen i olika klasser.
Klass 1) Frontoffice delar på 50% av vinsten
Klass 2) Chefer och annat löst folk 30% av vinsten
Klass 3) Resten 20% av vinsten
Klass 4) Ingen visntdelning, typiskt controlpersonal och Risk Officer.
(Ja klasserna bör ju vara lite finare detta var bara ett exempel)

I min värld så skall givetvis den rörliga lönen delas ut på HUR hela företaget går. Att man råkar jobba på en avdelning som går bra om andra avdelningar blöder, ja OTUR då blir det ingen rörlig del det året.

Dessutom är jag klart postiv att delar av den rörliga lönen hålls inne, gärna 5 år eller mer. Som motprestation kan man kanske ”tänka” sig att skatten i sådant läge ”bara” hamnar på 50% (Men det är väl att hoppas på för mycket).

Lämnar man firman för att man tror man har hittat bättre betalt på annat ställe, OTUR din innestående del fryser då inne (Man ska gott belöna de som jobbar kvar i dåliga såväl som bra tider) å kan kanske fördelas på andra som jobbade vid det tillfället.
Om man får sparken för att företaget behöver skära ner så får det hanteras speciellt.
Får man sparken för att man presterar dåligt är ju ett annat case som iofs också behöver hanteras.

Jag har massor av ideer, tyvärr är jag ju då inte ”företagsledningar och styrelser” Så jag kan ju inte prata med dig om det 🙂

Ja jo här iofs….

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *