Apmänniskor och Gudar

Är fortfarande sjuk och sängliggande. Kände mig ännu sjukare av att se mig själv på förmidags TV i utsändningen av Kvinnoseminariet vag pratade på härom veckan. Det är en sak att nästan alla har svårt för att höra sin egen röst men att se sig själv är ännu värre. Men debatten med gubbarna var kul. På SVT:s hemsida beskrivs den som ”en het diskussion om vad som ska till för att få in fler kvinnor i svenska styrelser: krävs det ett krig eller ytterligare ett generationsskifte för att få förändring?”

Jag skrev om den förbikryssade KD Ella igår. Hon framstod under valrörelsen som ett av de mer entusiastiska bland bryssel kandidaterna. Hon hade dessutom modet att lyfta fram klimatfrågan. Mina invändningar mot henne är inte politiska. Jag har levt i tron att hon menade vad hon sa i intervjun med Sturmark för ett pa år sedan. DVS att hon, i enlighet med sin tro, var kreationist. En av hennes anhängare kommenterade genast att det var hon minsan inte och på Newsmill ser jag att hon skrivit en artikel där hon tar avstånd från mumbo jumbon. Så hon har kanske ändrat sig. Artikeln är i sig lite småkomisk. Honskriver  bl a att ”Darwins teori om jordens uppkomst kommer, om inget oförutsett inträffar, även fortsättningsvis att ha en dominerande ställning i biologiundervisningen kring jordens uppkomst. Jag har inga som helst planer på att ändra detta.”  Kanske kan Ella nu när hon har fått en oväntad semester plocka fram sin gamla biologibok och läsa på lite om Darwin. Hans teorier rörde arternas uppkomst, inte jordens.

Vad sa då Ella i Sturmarks intervju  från 2005:

Sturmark: Det pågår ju nu en debatt bland annat i USA om kreationismen kontra Darwin, och hur det ska undervisas i skolorna. Till att börja med skulle det vara intressant att höra var du själv står i den frågan. Är du kreationist eller tror du att Darwins utvecklingsteori är rätt?

Ella Bohlin: Jag är kreationist. Men jag tycker inte att skolorna helt ska svänga om och ersätta Darwins lära med bibeln. Men jag tycker att man ska presentera båda förklaringarna utan att ta ställning för vilken av dessa läror som är korrekt.

CS: Betyder det då att du tycker att man ska göra så med alla teorier? Man ska alltså inte bara presentera den teori som har mest empiriskt stöd, utan man ska presentera flera olika teorier, med mer eller mindre empiriskt stöd, inom alla vetenskaper, fysik, kemi, biologi etc.?

EB: Darwin sa själv aldrig att hans idéer var en lära, utan bara en teori….

CS: Man har ju funnit mycket empiriskt stöd för Darwins teori efter hans död. Jag förstår din idé om att man ska presentera alternativa teorier, men ska man göra det för alla vetenskapliga teorier då?

EB: Jag anser att Darwins teori inte är tillräckligt underbyggd för att kunna säga att det är en lära. För säger man att det är en lära, då är det ju mera eller mindre sanningen.

För mig är den här typen av religös undervegitation ett rött skynke. Den hotar enligt mitt förmenande inte bara vetenskapen utan också demokratin. Vad Alf Svensson egentligen tycker om kreationisternas stolligheter vet vi inte riktigt eftersom han är en slipad politiker som har lyckats undvika att tala klartext om just denna fråga. Hans motstånd mot en könsneutral äktenskapslagstiftning  och hans inställning till abort i debattartikeln”Foster som ler aborteras” ger dock intrycket att han kanske inte är lika mild och älskande som han vanligtvis lyckas framställa sig. Inte har han hört av sig till Ella efter valet heller, han kanske saknar ”inicitament”. Men han var söt i badbyxor.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

4 kommentarer

Helga

Jadu. Vad säger man angående kreationism. Inget, för man blir mållös. Och tar sig för pannan.

bo bliidh

kreationismen är bra, för då kan jag känna mig intelligent på dumhuvenas bekostnad.

Hanna

Var i London för några veckor sedan och såg en jättebra utställning om Darwin på naturhistoriska. I GB kanske den behövs extra mycket, tydligen är det 40 procent av britterna som inte skriver under på Darwins teorier. Undrar hur den siffran ser ut i Sverige? Med tanke på att vi undervisar den i våra skolor så är den nog väsentligt lägre.
Men Alf var snygg i badbrallor, tack för den Carina!

Nils Dacke

Det som alla missar är att man inte kan dra ut Darwins lära som separat teori utan allt är sammanflätat. Hon kan lika gärna säga att hon inte tror på Einstein, Galileo eller någon annan vetenskapsmans teorier eller någonting med vetenskap överhuvudtaget. Hela resonemanget är helt uppåt väggarna och vi kan ju tacka vår skapare i form av Alf Svensson att vi inte skickade denne nut till Bryssel.

Det som Ella Bohlin säger är att hon är bokstavstroende och än så länge så sätter vi inte in dom på dårhus. Om den heliga Birgitta hade levt idag så skulle hon nog suttit på hispan och i alla fall aldrig blivit tagen på allvar. Detta EU val visade att folket när dom får säga sitt är lite smartare än de som ska representera oss vilket borde varit tvärtom!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *