Vem lurar vem?

Det är dags att skrota avdragsrätten för privat pensionssparande, tycker Centerns skatteexpert Jörgen Johansson.

Den lurar kvinnor att pensionsspara i hopp om en trygg ålderdom.

Sättet på vilket de blir lurade är mer oklart. Klart är dock att välbeställda män är de som gynnas. Smaka på uttrycket välbeställda män. Fram tonar  en rad av välbeställda herrar som medvetet skor sig på de stackars oförstående kvinnornas bekostnad. (Huruvida välbeställda kvinnor tjänar på avdragsrätten framgår inte. Men det kanske inte finns några i vanlig ordning.)

Det blir problematiskt när man på detta sätt ställer män och kvinnor emot varandra. Dessutom när man skiljer ut delmängder som välbeställda eller lågavlönade. Det som egentligen är en fördelningspolitisk fråga blir hux flux en jämställdhetsfråga. En seriöst syftande politiker som vill diskutera pensioner ur ett jämställdhetsperspektiv borde hålla sig för god för detta enkla knep. Vill man se på pensionsfrågan i ett jämställdhetsperspektiv så bör man snarare fokusera på det faktum att många kvinnor kommer att få en väsentligt lägre pension än män trots att de har samma lön. Unionen har gjort en informativ sammanställning över detta fenomen som beror på att föräldraledigheten inte utnyttjas lika av män och kvinnor.  Här skulle ett förslag om att den förälder som väljer att utnyttja mindre än 50 procent av sin föräldraledighet ska sätta av en extra pensionsinbetalning till den hemmavarande för att kompensera för bortfallet i pension, kunna göra verklig skillnad.

 Alternativet till att  spara till sin pension är att inte spara. Svårt att se logiken i att det skulle förbättra pensionsläget för kvinnor.  Egentligen så är han nog istället sugen på de dryga 4 miljarder som avdraget kostar. De skulle göra bättre nytta i kommunernas fickor tycks han mena. Flera politiker verkar vara inne på samma linje. Förmodligen lockade av att få in mer skatt utan att behöva höja den.

Det är också scray att det finns mellan 190 000 och 250 000 personer idag som inte omfattas av tjänstepension utan förväntas överleva på den allmänna pensionen. Då är dett rätt bra att vi har en hel del 40-talister som kommer att gå i pension framöver. De uttnyttjade skatteavdragen friskt på 80-talet och borde därför få ett ganska rundnätt tillskott utöver den vanliga pensionen. Detta gör dem till välbeställda pensionärer men också till välkomna skattebetalare.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

4 kommentarer

TP

Ung välbeställd man med sne-bena, humor och hjärta, söker kvinna i passande form o skepnad för givande allians.

Pensionssparande ingår, avdragsrätt egalt.

Carina har min mail.

Carina

Vilket håll ligger benan åt? Btv eller Bth?

TP

Jag håller mig till vänster. Just nu.

Men med rätt motpart är jag (intill dumhetens gräns) flexibel.

Bena + pension = vad väntar Ni på?

Svar till ’stryker även mina skjortor själv’.

Lars

Pensionssparandet (”typ” pensiondförsäkring) kan anses förmånligt om marginalskatten är högre vid inbetalning (då avdrag görs) än när pensionen utbetalas (då beskattning sker).

För dem som bara skattar kommunalt är dock marginalskatten ungefärligen densamma vid båda tillfällena och pensionssparandet är då skattemässigt neutralt. (Om kommunalskatten ökat under tiden blir effekten rent ofördelaktig). Jörgen Johansson menar väl att det är detta som ”drabbar” många kvinnor eftersom löneverkligheten är som den är.

Sparande inför ålderdomen behöver inte vara i form av pensionsförsäkring. Man kan spara i bank, obligationer, aktier, guld, antikviteter, konst, fastigheter etc. Naturligaste är kanske en egen bostad – villa eller bostadsrätt. En fördel dessa alternativ har är att kapitalet inte är låst (vilket möjligen för den karaktärssvage kan vara en nackdel). Eller att man har nytta eller glädje av dem under tiden man sparar.

– Så alternativet till avdragsgillt pensionssparande behöver inte vara att inte spara alls. Men vem vet – den som spenderat på upplevelser kanske lever gott på minnen på gamla dar? Man kanske inte ens blir gammal…

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *