Sverker drar i handbromsen!

Sverker Martin-Löf är en av Sveriges tyngsta näringslivsföreträdare. Han sitter i styrelsen för sex stora börsbolag som tillsammans är värda 450 000 miljoner kronor.  I tre av dessa har han varit med och tagit ett viktigt beslut:

Vi har infört ett slags force
majeure-klausul så att alla
som har rörliga löner vet att
en utvärdering av dessa ska
ske varje år innan de betalas
ut (Dagens Industri 9 april 2009)

Detta är exakt den typ av ledarskap som behövs i orolig tider. Sunt förnuft och tydlighet. (Påminner förresten en hel del om ett förslag jag kom med för ett par månader sedan VA 22 januari.)  Tänk om nu bara Sverker hade kunnat komma till insikt på samma sätt när det gäller styrelsekompetens?  I ”hans” bolag sitter det 55 ledamöter. 9 av dessa är män. I ett av bolagen har man nyligen fått en ny VD.  Någon som ser en viss likhet?

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Martin-Löf - skogsindustri och matematik | Svensson

[…] mer: DN1, 2, 3, 4, SVD, Byggvärlden, IVL, DPS, E24_1, 2, Markow, Newsdesk, Pappers, AV1, 2, VA1, 2, IDG, RT, DI, Fokus, ISA, The Local, PaperonWeb, VF, POPOnline, […]

Äntligen har vi fått reda på varför! « Carina Lundberg Markow

[…] det är en brist på kompetenta kvinnor. Detta slås fast av en av börsens mesta styrelseproffs Sverker Martin-Löf. Han upplyser oss om att det finns fler kompetenta män än kvinnor. Ja, han borde ju veta att det […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *