Svag ersättningspolicy

Endast den fasta lönen baseras på olika kriterier. Rörlig lön är slopad. Pg av Borg & CO enligt MW.  I tidigare ersättningspolicy fastslogs att rörlig lön utbetalas efter avslutat verksamhetsår i relation till uppfyllandet av de särskilda mål, såväl gemensamma som individuella, kvalitativa som kvantitativa, som skriftligen överenskommits med befattningshavaren vid årets början.

Med tanke på att resultat, volymtillväxt och kundnöjdhet nämndes som exempel på verksamhetsmål finns det skäl att anta att om man hade behållit rörlig lön i år så skulle den ändå inte ha fallit ut. Man avstår alltså från något man ändå inte skulle fått.

Hur kommenterar ni detta, frågade jag.

2008 års rörliga lön används dessutom delvis, för att på individnivå, finansiera deltagandet i det långsiktiga incentiv programmet. Man kan därför anta att de fasta lönerna kan komma att höjas.

Hur mycket kommer den fasta då att höjas?

MW svarar ; Målen finns kvar men utan koppling till rörlig lön.  Man justerar lönen men det kommer inte att påverka totalen mer än mariginellt. Policyn gäller bara den högsta ledningen. (Kan det finnas rörlig lön längre ner i organisationen? Troligen).

Det blir för dürt,  tyckte MW om att skifta vd:s pension till en premiebestämd.

Där har han fel. Det blir lika dyrt med förmånsbestämda men de syns inte förrän i framtiden. Det är en hel del fd direktörer som kostar otroliga summor bland annat för att de blivit så gamla. Ju äldre de blir desto mer kostar de och vi vill ju inte önska livet ur dem!

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

2 kommentarer

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Näringslivets trollerilåda « Carina Lundberg Markow

[…] För SEB innebär det här att man inte kan vara med i Bankstödsprogrammet. Kapitaltillskottsprogrammet kanske de platsar i men bara om lönen redan var höjd den 9 februari. Frågan är vad Borg och Odell tycker. De krävde av deltagande banker  att de skulle införa stopp för bland annat bonusar och andra ersättningar för företagsledningen.  Att baka in bonusen i den rörliga lönen kommer att bli mycket svårt att förklara och många kommer att känna det som att bankdirektörerna har försökt luras. Snus är snus om än i gyllne dosor.  Extra trist är det denna gång även för mig. Jag ställde faktiskt  en fråga på bolagsstämman om hur mycket man tänkte höja den fasta lönen nu när bonusen togs bort. – Marginellt, var det svar jag då fick.  Allt är relativt men minst 700 000 kr platsar inte som marginellt för mig. Bloggposten  finns här. […]

Jacob Wallenbergs mamma är förbannad… « Carina Lundberg Markow

[…] visa varför den är bra för aktieägarna. Annars är den inte OK. Det är inte heller OK att att undvika att svara på en rak fråga på en bolagsstämma om hur mycket man tänker höja den fasta lönen. Att laga efter läge är en […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *