Krav på bonusklippare

Kanske inte så konstigt att intresset för att ta fram gemensamma regler för ersättningssystemen i börsbolag har varit begränsat från AP-fonderna. Det förefaller som om vissa av dem har haft svårt att greppa vilka basala krav som man måste kunna ställa på denna typ av belöning.

Här kommer därför en liten kravlista för bonus:

Grundregler för rörlig lön även kallat bonus, gratifikation eller what ever som innebär en extra kontant ersättning utöver den fasta lönen.

 • Företaget eller fonden måste ha en positiv totalavkastning
 • Det ska kopplat till iförväg fastställda mål som de bonusberättigade ska kunna påverka.
 • Det ska finnas ett i förväg fastställt tak  som relateras till den fasta lönen eller till ett annat mått. Detta är särskilt viktigt om bonusen är kopplad till vinster. Finns det inget tak när bonusen faller ut som en fast procentandel av vinsten kan det bli pinsamt mycket pengar ett år då det går ovanligt bra. Aktsamhet bör också iaktas om vinstens storlek påverkas kraftigt av risknivån i affären. Riskjustering är då ett måste.
 • Det ska finnas en katastrof klausul som styrelsen kan lösas ut i efterhand om det är så att alla målparametrar visar grönt men aktiekursen trots det faller kraftigt eller om annat katastrofaktigt inträffar. Detta ska skrivas in i avtalet.
 • Systemet ska beskrivas tydligt i bolagets Ersättningspolicy som fastställs av ägarna.

Spridningsknappar

 • Digg
 • Facebook
 • StumbleUpon
 • Technorati
 • LinkedIn
 • Google
 • del.icio.us
 • MySpace


Kommentarer

7 kommentarer

Ivar

Hmm Ja!
Det där med Bonus är ju speciellt! Dessutom finns det många åsikter om det….

När är något Bonus och när är det vinstdelning?

När det är vinstdelning får då alla lika delar i vinsten?

”Alla grisar är jämlika, men en del grisar är jämlikare.”
🙂

Hur hanterar man folk som jobbar häcken av sig för att få saker att fungera men som inte (direkt iallafall) kan påverka bonus/vinstdelning?

Å sist min paradfråga har det med vinstdelning/Bonus allmänintresse?
(Svar JA om det är allmänägda företag, fonder. NEJ i privata företag då är det ägarnas intresse)

Ivar

”Hur hanterar man folk som jobbar häcken av sig för att få saker att fungera men som inte (direkt iallafall) kan påverka bonus/vinstdelning?”

Skulle vara:

Hur hanterar man folk som jobbar häcken av sig för att få saker att fungera men som inte (direkt iallafall) kan påverka vinsten?

Carina

Vinstdelning är att betrakta som bonus. Vanligtvis är vinstdelningen kopplad till en viss procent av vinsten. Det kan dock vara värt hålla koll på hur mycket av vinsten som delas. Carnegie är ganska ensam om att dela vinsten lika mellan aktieägare och anställda. Stor vinst = Stor bonus. Periodvis har det varit gynnsamt för båda parter men combon med bristfälliga riskrutiner blev fatalt i längden. Hur sedan bonus fördelas är en fråga som lätt försvinner bort i den allmänna indignationen. Rent allmänt är det riskfyllt att ge övervakande personal som risk & compliance rörlig lön kopplad till vinst. Här krävs det istället kvalitativa mål om man ska ha en ändamålsenlig rörlig lön. Back-office personal kan gärna ha del i bonuspotter och här är både kvalitativa och kvantitativa mål på sin plats. En stor affärsvolym t ex ställer stora krav på den administrativa personalen. Det kan också vara viktigt att inte bara drälla extra belöning över chefer, det har många företag fått erfara. Ett system som upplevs som orättvist skapar ingen lojalitet.
Har bonusfrågan ett allmänintresse? Ja i alla publika noterade bolag har det det. Detta har pensionssystemet sett till. Vi är alla i ägarrollen. Om en inte ev huvudägare inser detta har de inte på börsen att göra. Samma sak gäller förstås i allmänna pensionsfonder och bankernas värdepappersfonder. I privata icke noterade bolag kan ägarna göra nästan som de vill. Det kan dock vara lämpligt att kolla vad eventuella kunder tycker. Ett problem som är vanligt är entreprenörer som har drivit sina firmor med framgång med lånat kapital. En vacker dag vill de få tillgång till kapital via börsen. Har de då vant sig vid att få vara kungar i eget rike kan det vara svårt att acceptera klåfingriga ägarrepresentanter som jag.

Ivar

”Carnegie är ganska ensam om att dela vinsten lika mellan aktieägare och anställda”

Du menar ”VAR” 🙂

Det roliga med Carnegie var ju att det var just som ovan, av den totala bonuspotten så gick endast 3% till supportpersonalen. Hur jag vet det? Hade en polare som jobbade där och berättade…..(Så det BEHÖVER inte vara sant)

Men det är klart vem behöver backofficefolk, vaktmästare, IT-folk, Sekreterare, de är ju alla bara en kostnad 😀

Samtidigt så tjänade STATEN bäst på det, hade man delat ut mer i aktieutdelning så hade ju statens kaka blivit betydligt mindre (30% skatt på aktieutdelning, 70% skatt på bonus)

Carina

Carnegie bank är väl alive and kicking? Ingångna avtal gäller kommer man nog att hävda men det är klart det finns väl inte så mycket vinst att dela på. 3 procent minsan såpass! 😀

Ivar

”Carnegie bank är väl alive and kicking?”

Hmm Ja det är dom väl, men när du skriver ”Carnegie” så frågar man sig VILKET Carnegie.

Finns ju en mängd olika 🙂

Tror knappt att de anställda har avtal om att de skall ha halva vinsten.

Det där kan säkert någon ägare lätt ändra på….

Fast frågan är, vem äger vad i den härvan.

Eskil

Gissar att Lundgren kommer att ångra sig när han blir varse att Åhmansson är lika ilsken som en rabiessmittad grävling!

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *