Mörkermän & Korkade Kvinnor

Ibland blir jag heligt förbaskad när jag skummar igenom nyheterna. Idag är en sådan dag. Är det alla idiotresonemang som poppar upp om att begränsa Internet”  kring den överhypade Piraträttegången?  Att småspararna fick betala kalaset i Carnegie? Eller att Virtanen  använder n-ordet igen om afro-amerikaner? Nej denna gång är det den notoriska flickfoster abortören som valde att kvotera bort sina barn. Inte för att jag är  direkt förvånad,  eftersom misogyniteten tyvärr  är utbredd även bland kvinnor, utan för att nu får mörkermännen av båda könen vatten på sin kvarn igen.  Kraven på att begränsa aborträtten kommer åter att ljuda .

Det är fortfarande mycket lång väg kvar innan vi kan säga att vi lever i ett jämställt samhälle där alla får samma möjligheter och allas kompetens tas tillvara.  Mitt blygsamma bidrag är att tjata om vikten att börja från toppen. Hur i allvärlden kan någon tro att våra företag ska kunna hålla måttet och utvecklas i framtiden om inte de mest kompetenta personerna får chansen att styra företagen? Riksdagens utredningstjänst visar i en undersökning, beställd av den modiga Anna König Jerlmyr, att företagens valberedningar  till 98 procent är manligt dominerade.  I 25 procent av fallen är det 100 procent män. Inte så ärkligt att 81 procent av styrelseledamöterna är män.  Det kanske inte heller är så konstigt att föräldrar väljer att abortera sina flickfoster när kvinnor redan från födseln värderas lägre än män. Människans värde är okränkbart och vi har alla samma  värde oavsett kön, ras eller egenskaper.  De enskilda individerna är olika redan från födseln.  Allt efter sin förmåga bygger individen upp sin kompetens genom livet. I ett samhälle som inte förmår tillvarata individernas kompetens  utan systematiskt missgynnar kvinnor eller ursprung kommer det alltid att finnas mammor som väljer bort sina flick-bebisar redan på fosterstadiet.  Tänk på det mörkermän (och kvinnor) innan ni börjar gapa om att begränsa aborträtten!

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

6 kommentarer

Sesam65

Har jag fattat dig rätt när du säger ”om inte de mest kompetenta personerna får chansen att styra företagen?” att det är kvinnor du syftar på. Att kvinnor är mer kompetenta än män? Jag kan inte tolka din text på annat sätt eftersom du gör det i relation till AKJ:s artikel om att Män väljer män.

Kanske är det så att dessa män är de mest kompetenta!? Jag vet att det är en närmast otänkbar tanke för många feminister men så kan det ju vara.

Carina

Nej, då uttryckte jag mig otydligt. Jag menar att det är ont om kvinnor i börsbolagens valberedningar. Konsekvensen blir missad kompetens och ojämställdhet hos bolagens styrelser. Man rekryterar de man känner till, är i jaktlaget eller har gått på handels tillsammans med. Istället borde man rekrytera utifrån kompetens. Om det skulle finnas kvinnor i valberedningar är det klart att det skulle bli naturligare att även kvinnor föreslås till styrelseposter. Jag tycker att Reinfelt har slagit huvudet på spiken när han säger;

<Jag vill att det svenska folket ska känna att den som får jobbet i Sverige är den som är bäst lämpad att få det, inte den som råkar ha rätt kontakter eller rätt partibok>
Men jämställdhet i närings­livet är en komplex fråga och det är svårt att med 100 procents säkerhet veta vem man ska ställa mot väggen för att det ser ut som det gör. Vad som där­emot är 100 procent säkert är frånvaron av kraftiga åtgärder för att förändra den könsmässiga snedfördelningen inom näringslivet. Det tar tid, det handlar om attityder. Ansvariga ägare som Jacob Wallenberg medger att det finns ett gubbvälde inom svenskt näringsliv men han menar också att det är nästa generation som får vrida det rätt. Han tycker att det är en mycket viktig fråga men vill inte ta hela ansvaret.
Det är viktigt att företagen leds av personer med hög (högsta) kompetens för uppgiften. Det faktum att det är 80 – 90 procents män med liknande, bakgrund, utbildning, fritidsvanor, bostadsort och etnisk härkomst, gör att det fins skäl att misstänka att viktig kompetens förbigås. Detta kan få allvarliga konsekvenser för lönsamheten, särskilt i framtiden eftersom alltför homogena ledningar gör dem mindre konkurrenskraftiga. Det är ingen rak könsfråga. Det är många kompetenta män som aldrig kommer ifråga också. För att de tillhör ”fel” ålder, fel nätverk, har fel hudfärg och fel kompisar. Dessutom hävdar jag med emfas att det är fel att tro att man kan bekämpa diskriminiring med att diskriminera. Så det så!

Ickemoderat

Läser man artikeln du refererar till (Aftonbladet/”Wendela”) så framgår det att kvinnan valde abort ”eftersom hon har flera döttrar sedan tidigare…”. Om det kan man ju, naturligtvis, ha åsikter, men vad det har att göra med könsfördelningen bland toppchefer i styrelserummen har jag svårt att förstå. Menar du att kvinnan inte ville ha en flicka eftersom dennes chanser att bli styrelseledamot i ett svensk storföretag är mindre än en pojkes(mans)? Tycker du inte att det låter lite långsökt?

Carina

Nej, jag menar inte att mamman valde att abortera två flickbebisar därför att hon villeha ett barn som blev toppchef. Hennes motiv till varför hon ville ha en pojke är inte känt för mig (eller för läkarna). Hon är kanske känslomässigt skadad eller tvingad av omgivningen, vad vet jag. Det är dock inte mindre upprörande för det. Dels menar jag att den fria aborträtten är något som är värt att värna om. Den finns för att ge kvinnor rätt att välja när de vill och kan bli mammor. Den finns inte till för att tillfredställa föräldras önskan om att designa sin avkomma av andra än medecinska skäl. Dels finns det en koppling mellan att välja bort ett ofött barn pg av att det är av kvinnligt kön och att välja eller välja bort en person i en rekryteringssituation på grund av kön. Det är två sidor av samma antipati mot kvinnor som får två olika uttryck.
Ponera att den blivande mamman verkligen har som motiv för sina aborter att hon redan tidigare har ”flera döttrar sen tidigare”. Vad är det för motiv? Skulle det vara någon skillnad på hur mycket man älskar ett barn vilket kön det än har? Ett barn har de grundkompetens som man som förälder har rätt att ställa: Du har avlat det alt adopterat det. Det är din avkomma med eller utan dina gener. Det är din skyldighet att vårda och älska det tills dess det klarar sig utan dig. Du har ingen rätt att ställa krav på det. Den enda som du ska ställa krav på är dig själv. Kan du inte leva upp till detta utan att väga in icke medecinska aspekter – kön, hårfärg, längd osv – så är du inte värd att få den gåva ett barn innebär. På samma sätt är det en styrelse eller en VD:s skyldighet att rekrytera den mest kompetenta personer som går att uppbringa till de arbetsuppgifter ett företag har att erbjuda. Denna skyldighet har de mot ägarna av företaget. De ska inte hålla på med att rekrytera sina kompisar eller välja kandidater med ett visst ursprung eller ett visst kön bara för att de känns tryggt för dem själva. Eftersom vi lugnt kan utgå ifrån att kompetens är en egenskap som har en normalfördelning i befolkningen kan vi med fog misstänka att när vi finner enkönade församlingar som ledningsgrupper eller styrelser, så har man valt ut män och valt bort kvinnor. Låter vi Femicid – systematiska flickaborter – fotfäste får vi en felaktig demografisk utveckling som leder till allvarliga problem. Låter vi män rekrytera män riskerar vi att få allvarliga brister i kompetensen. Långsökt? Javisst, mellan dessa två ytterligheter har vi den stora vanliga diskrimineringen av kvinnor (och män!) Den är är också allvarlig men just p g av sin omfattning och vanlighet svårare att sätta fingret på.

olov

Jag tycker att du verkar dra lite väl starka slutsatser utifrån att det just var flickor som aborterades bort. Paralleller görs alltid till Indien och Kina, men jag skulle nog vilja säga att skillnaderna mellan deras familjepolitik och vår och de attityder som finns kring den är betydligt större än likheterna. Riktigt så patriarkalt samhälle lever vi inte i. Nyanserna är ju ändå viktiga.

Som jag förstår det så har den största oron rörande aborter på foster pga av kön i USA varit att det är pojkar som aborteras bort. I vissa städer har man faktiskt börjat skönja en viss snedfördelning. En attitydundersökning som jag läste om för några år sedan visade också att en klar majoritet av kvinnorna i Kalifornien föredrog flickor framför pojkar. Varför då? Ja, de anses helt enkelt sötare och mer lätthanterliga. Jag ställer mig inte alls främmande inför att en liknande attityd finns hos svenska kvinnor(och en motsatt hos män, dvs att de helst vill ha sportande pojkar).

Carina

Pojkar eller flickor – det är lika illa vilka som väljs bort. Värst är naturligtvis när tom föräldrar tycker sig ha rätt att leka Gud med sina ofödda barn. Min poäng är att fördommar och ignorans ligger bakom diskriminering. Samma grundläggande värdering dvs att välja bort barn pg av kön och att välja inte bara efter kompetens utan efter kön. Det händer i bolagsstyrelser, ledningsgrupper och i familjedomstolar (vårdnads tvister). Själv har jag en av varje. Min bror har två av samma. Jag tror vi är lika nöjda båda två.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *