Leif skrattar hela vägen till banken

Är det verkligen rimligt att rörliga bonusersättningar betalas ut  efter det att börskursen i ett företag har fallit med 50 procent? Ett aktuellt exempel är Volvo.  Jag är medveten om att det kan vara ingångna avtal ska respekteras men känns det inte extremt konstigt att lyfta bonus utöver lönen när hela företaget befinner sig i kris?  Redan utan krisen kan man ifrågasätta de system och nivåer som ersättningarna i Volvo Lastvagnar ligger på.  Vad säger de till de varslade i Umeå? Till aktieägarna säger Volvo att orderingången är dålig pg av att marknaden viker. Så pensionsspararna kan ställa in sig på att tillsammans på kursförlusten börja vinka adjö till aktieutdelningen.  Som lösning tycker Volvo att staten  & skattebetalarna ska betala halva lönen. Visst det gör vi säger staten – samma dag som helvetet fryser till is.  

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Etiker

Och hur var det med etiken (för försäkringsspararna) när Folksam garanterade Swedbanks emission?

Carina

Investeringen gjordes för att Folksams ledning bedömer det som en god investering för försäkringsspararna. Om det blir det eller ej lär visa sig med tiden, säker kan man aldrig vaa. Grundreglen den att en aktieinvestering är god om kursen går upp och dålig om den går ner. 😉
Kan bara konstatera att det förefaller vara betydligt bättre för spararna att få preferensaktiernas höga och garanterade utdelning än vanliga aktiers lägre och osäkra.
Det är inte riktigt min business om Folksam köper SEB, SHB, Nordea eller Swedbank. Jag känner mig hyfsat komfortabel med att bankernas vikt i totalportföljen inte höjts i och med köpet.
Att det skulle vara oetiskt att delta eller garantera en emission har aldrig förefallit mig. Det förekommer vid de flesta emissioner.
För den del av Folksamsverksamhet som jag har ett visst inflytande på har jag samma uppdrag som tidigare: Att aktivt bevaka och utvärdera bankens performance bertäffande miljö och MR och att ställa krav på belöningssystem och styrelseprestationer. Swedbank kommer inte att få någon gräddfil, det kan jag försäkra.

Länkar till detta inlägg

Läs mer om denna funktion

Motiven skiftar men bristen på självkritik kvarstår « Carina Lundberg Markow

[…] guldbyxor står då på tur att dras ned? Finns ju några att välja på men Volvo ligger risigt till och likaså alla OPM:are, Other peoples money .  OPM:are är vi  som […]

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *