Zorro den maskerade hämnaren

Stämman är ingen dans på rosor, säger Aktiespararna.  Varför har vi kommit till att en bank begär nya pengar? Varför har man lånat ut så mycket pengar i Baltikum? Totalavkastningen är enl Aktiespararna 17 procent. En mycket hög avkastning som nästan är orimlig. Det måste innebära att man tar stora risker i baltländerna. De är rädda för att det ska gå som med svenska kronan under 90-talskrisen. Zorro sänkte vår valuta säger han. – Zorro? tänker jag vad menar karln? Inser snart att han menar Georg Soros.

När kommer nästa rop på pengar? Varför de dyra preferans aktierna är det inte en dyr och dålig lösning? Vad kostar garantin?

Dessutom tycker Aktiespararna att Stålberg har gjort sitt och bör bytas ut vid nästa stämma.

Spridningsknappar

  • Digg
  • Facebook
  • StumbleUpon
  • Technorati
  • LinkedIn
  • Google
  • del.icio.us
  • MySpace


Kommentarer

3 kommentarer

Emilie

Skönt att du slapp höra några frågor om försvunna bankböcker!

Stötande?

Talaren var Tore Liedholm, och Du hörde fel…han vet mycket väl vem SOROS är och hur det uttalas. Liedholm är inte ”bara” representant för Aktiespararna och som sådan ”aktieintresserad amatör” från ”God-knows-where”… han är bl.a. tidigare vVD i svensk bank, stf.koncernchef och finansdirektör i börsbolag – ytterst kunnig. Sitter bl.a. i Aktiespararnas bolagskommitté och har anlitats flitigt i Swedsec-utbilning, aktiekunskap och annat.

Det som är stötande är att endast en (1!!!) person av nästan 600 närvarande ställer adekvata frågor. Ställde t.ex. FOLKSAM någon fråga. Icke. Inte en enda av ägarna har modet att utanför de slutna sällskapens rum ställa någon ”officiell” fråga hur banken hanterar sin affär och de risker de medför. Av denna anledning behövs Aktiespararnas intresseorganisation.

Carina

Tack för kommentar! Håller helt med signaturen stötande. Det är eländigt att alla stora ägare sitter därutan att säga något. I Folksam har vi därför bestämt att på 2009 års bolagsstämmor ska vi säga något, fråga eller lämna feedback vid alla de tillfällen vi är närvarande vid en stämma. Beträffande namn så försöker jag vara försiktig med att nämna personer vid namn. Alla tycker inte det är så kul att bli omnämda på nätet. Aktiespararnas representant ska ha all heder för att han ställde relevanta frågor. Aktiespararnas intresseorganisation behövs det håller jag helt med om. De har dragit ett tungt lass genom åren och gjort stor nytta genom att förespråka valberedningar, ta upp oberoende frågor och andra viktiga frågor. Folksam ska iaf bli bättre på att föra diskussioner på stämmorna framöver. Just denna stämma tyckte vi dock att vi inte hade mer att säga eftersom ví haft tillfälle att föra Folksams sparares talan vid många tillfällen beträffnde Swedbanks emission den senaste tiden. Vad tyckér du annars om blogg som forum för diskussion? Nyfiken på att få feed back.

Lägg till kommentar

Du kan skriva en kommentar eller skicka en trackback från din egen blogg. Alla kommentarer måste följa våra regler.

Obligatoriska fält *