Rapport från årsstämma i Tele2 2018

Var: Rival, Stockholm När: Måndag 21 maj Hur många: Cirka 219 deltagare på plats Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden – men även i tele2 bytte man styrelseordförande Vad sa (avgående) ordförande Mike Parton: 2017 har varit ett bra år för Tele2, där man bland annat lyckades nå en affär för verksamheten Nederländerna. Mike Parton berättade att han […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kinnevik 2018

Var: Rival, Stockholm När: Måndag 21 maj Hur många: Cirka 265 deltagare på plats Vad beslutades: Det vanliga (utdelning, ansvarsfrihet etc.) – en ny styrelseledamot valdes in och det valdes även en ny styrelseordförande Vad sa (avgående) ordförande Tom Boardman: Han talade om att 2017 varit ett bra år för Kinnevik, med ”strong operational performance”. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i MTG 2018

Var: Rival, Stockholm När: tisdag 22 maj Hur många: ca 100 personer, 75% av rösterna var representerade. Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor med bland annat utökad styrelse från 6 till 7 personer. Vad sa ordförande David Chance: talade om året som gått,och hur styrelsen har träffats vilket varit mer än vanligt. Är mycket stolt över det resultatet […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kindred 2018

Var: Moderna Museet När: Tisdag 15 maj 2018 Närvarande: – Vad beslutades: Bland annat styrelseval, beslut om utdelning och riktlinjer för ersättning. Vad sa VD i sitt anförande: Henrik Tjärnström inledde med att berätta att 2017 har varit ett bra år för bolaget. Kindred består numera av 11 varumärken, varav åtta har förvärvats och tre […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i BillerudKorsnäs 2018

Var: Rival, Stockholm När: 15 maj Närvarande: 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Antal styrelseledamöter beslutades öka från sju till åtta. Vad sa styrelsens ordförande: Lennart Holm berättar om styrelsens arbete som han menar fungerat mycket bra. Även extern genomgång ska ha visat detta. Totalt har styrelsen träffats 14 gånger under året och den […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Sobi 2018

Var: Näringslivets hus När: 9 maj 2018 Närvarande: ca 50 stycken närvarande Vad beslutades: Bland annat ansvarsfrihet och styrelseval, men också om incitamentsprogram (mer om hur Folksam röstade nedan) Vad sa VD i sitt anförande: VD Guido Oelkers pratade bland annat om fortsatt fokus på blödarsjuka, och att man även kommer fortsätta satsningen inom området ”speciality care”. […]

Läs mer

Rapport från årstämma i Ahlsell 2018

Var: Vasateatern När: torsdagen den 3 maj Närvarande: ca 80 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: En stark och stolt kultur. Har lanserat ett omfattande HR arbete för att utveckla trivsel och engagemang bland medarbetare. 2017 hade en stark försäljningsutveckling. Butiksnätverken är något Ahlsell fokuserat på […]

Läs mer

Rapport från årstämma i Securitas 2018

Var: Hilton hotell Slussen När: onsdagen den 2 maj Närvarande: ca 250 personer Vad beslutades: Traditionella stämmofrågor såsom val av styrelse, ersättningspolicy, ansvarsfrihet åt styrelse osv. Vad sa vd i sitt anförande: Vd, som är nytillträdd, inledde med att berättade om sin bakgrund. 2017 var ett fortsatt bra år för Securitas med Australien som ny marknad. Securitas finns i […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i H&M 2018

Var: Erling Perssonsalen, Karolinska Institutet, Solna När: 8 maj Närvarande: ca 599 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Vad sa styrelsens ordförande: Stefan Persson berättade att förbättringsmöjligheter, integrering av online och butik är exempel på områden som diskuterats under 2017 års styrelsemöten. Ordförande berättar också att hållbarhetsfrågor som mänskliga rättigheter, levnadslöner och klimat varit med […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Intrum 2018

Var: Bolagets lokaler, Nacka När: 27 april 2018 Närvarande: Inte särskilt många – cirka 30 personer närvarande i lokalen Vad beslutades: Förutom de vanliga punkterna fattade stämman beslut om namnändring – från Intrum Justitia till endast Intrum Vad sa styrelsens ordförande: Per E. Larsson pratade om det intensiva styrelsearbetet (styrelsen har hållit 41 möten under […]

Läs mer