Rapport från årsstämma i Betsson 2018

  Var:  Haymarket, Stockholm När:  15 maj 2018 Hur många:  Cirka 50 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Flera nya ledamöter valdes in och vd avgick som ledamot i styrelsen. Vad sa VD Pontus Lindwall:   Vad frågade Folksam: Spelbranschen är en speciell bransch, eftersom kunderna riskerar att utveckla allvarliga missbruksproblem – med svåra konsekvenser för individen […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Hexpol 2018

Var:  Börshuset, Malmö När:  24 april 2018 Hur många:  Cirka 100 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmofrågor. Vad sa VD Mikael Fryklund:   Han berättade att 2017 var resultatmässigt det bästa året hittills men också ett år med en stabil försäljning till fordonsindustrin och ökad försäljning i andra segment som verkstads- och allmän industri samt i bygg- och anläggningsbranschen. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Trelleborg 2018

Var:  Söderslätts arena Trelleborg När:  25 april 2018 Hur många:  ca 700 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmoärenden samt val av ny ordförande. Folksam var med som justerare av protokollet. Vad sa VD Peter Nilsson:  Han talade om det starka finansiella resultatet  och gick igenom de hållbarhetsområden som Trelleborg prioriterar.  Trelleborgs starkaste värde för samhället i ett längre […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Hexagon 2018

  Var:  Norra Latin, Stockholm När:  4 maj 2018 Hur många:  Cirka 150 personer Vad beslutades:  Sedvanliga stämmobeslut. Vad sa VD Ola Rollen:  Han berättade om det starka finansiella resultatet och om att 2017 varit det mest lönsamma året i bolagets historia. Hexagons teknik används till olika typer av simuleringar och beskrev bolaget som väl […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Investor 2018

Var:  Dansens hus, Stockholm När: 8 maj 2018 Hur många:  Cirka 400 personer Vad beslutades:  Vanliga stämmoärenden Vad sa VD Johan Forsell:  Han menade att 2017 varit ett tufft år för hela industrin med många händelser i omvärlden. Investor har trots detta haft ett bra år finansiellt. Hållbarhet togs upp som viktigt för att Investor […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Tele2 2018

Var: Rival, Stockholm När: Måndag 21 maj Hur många: Cirka 219 deltagare på plats Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden – men även i tele2 bytte man styrelseordförande Vad sa (avgående) ordförande Mike Parton: 2017 har varit ett bra år för Tele2, där man bland annat lyckades nå en affär för verksamheten Nederländerna. Mike Parton berättade att han […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kinnevik 2018

Var: Rival, Stockholm När: Måndag 21 maj Hur många: Cirka 265 deltagare på plats Vad beslutades: Det vanliga (utdelning, ansvarsfrihet etc.) – en ny styrelseledamot valdes in och det valdes även en ny styrelseordförande Vad sa (avgående) ordförande Tom Boardman: Han talade om att 2017 varit ett bra år för Kinnevik, med ”strong operational performance”. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i MTG 2018

Var: Rival, Stockholm När: tisdag 22 maj Hur många: ca 100 personer, 75% av rösterna var representerade. Vad beslutades: Sedvanliga stämmofrågor med bland annat utökad styrelse från 6 till 7 personer. Vad sa ordförande David Chance: talade om året som gått,och hur styrelsen har träffats vilket varit mer än vanligt. Är mycket stolt över det resultatet […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Kindred 2018

Var: Moderna Museet När: Tisdag 15 maj 2018 Närvarande: – Vad beslutades: Bland annat styrelseval, beslut om utdelning och riktlinjer för ersättning. Vad sa VD i sitt anförande: Henrik Tjärnström inledde med att berätta att 2017 har varit ett bra år för bolaget. Kindred består numera av 11 varumärken, varav åtta har förvärvats och tre […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i BillerudKorsnäs 2018

Var: Rival, Stockholm När: 15 maj Närvarande: 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor, styrelseval, beslut om ansvarsfrihet etc. Antal styrelseledamöter beslutades öka från sju till åtta. Vad sa styrelsens ordförande: Lennart Holm berättar om styrelsens arbete som han menar fungerat mycket bra. Även extern genomgång ska ha visat detta. Totalt har styrelsen träffats 14 gånger under året och den […]

Läs mer