Offentlig utfrågning i riksdagen om nya regler för internationell företagsbeskattning

Var? Riksdagens första kammarsal När? 16 juni Deltagare: Carina Lundberg Markow, chef Ansvarsfullt ägande Folksam, finansminister Magdalena Andersson, Hanna Nilsson PwC, Krister Andersson Svenskt Näringsliv, Karin Pilsäter TCO, Bertil Wiman Uppsala Universitet, Yvonne Bertlin AstraZeneca AB, Joakim Fällman Scania, Andreas Nordin ABB, riksdagens skatteutskott och näringsutskott. Bakgrund: Reglerna för internationell beskattning av multinationella företag är […]

Läs mer

Modern Times Group MTG

  Bolag: Modern Times Group MTG Var: Hotell Rival, Stockholm När: 24 maj Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man och en kvinna ut samt  en man och en kvinna in innebär att bolaget fortfarande har 16,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jørgen Madsen Lindemann, talade om MTG:s framtida utmaningar och satsningar på stora […]

Läs mer

Årsstämma i Sobi 2016

Var: IVA, Stockholm När: 24 maj Antal deltagare: 208 aktieägare var företrädda på stämman Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. Vad sa vd: Geoffrey McDonough berättade om viktiga godkännanden som Sobi-läkemedel fått under 2015 och början av 2016. En annan milstolpe var att bolaget blev skuldfritt under 2015, samtidigt som intäkter, bruttomarginal, resultat och kassaflöde förbättrades under året. På miljöområdet […]

Läs mer

Årsstämma i Tele2 2016

  Var: Hotell Rival, Stockholm När: tisdagen 24:e maj Antal deltagare: ca 250 personer som ombud eller aktieägare. Vad sa ordförande Mike Parton: Talade om Tele2s möjligheter och utmaningar och även företagets mission och vision. Redogjorde även företagets resultat de senaste 10 åren. Styrelsens har under året på olika sätt haft 23 möten. Gick igenom […]

Läs mer

Årsstämma i Kinnevik

Var: Hotell Rival, Stockholm När: 23 maj Antal deltagare: 327 personer var närvarande, representerande totalt 933 aktieägare Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden, bl a formalia kring en stor extrautdelning och ett återköpsprogram. Huvudägaren Cristina Stenbeck lämnade ordförandeposten och efterträds av en sydafrikan med det passande namnet Tom Boardman. Styrelsen utökas till nio personer, varav två kvinnor, och […]

Läs mer

Årsstämma i Unibet

Var: Moderna museet, Stockholm (Det var lite svårt att hitta själva salen. En aktieägare kom 15 minuter för sent och hävdade att han snurrat runt i hela huset.) När: 17 maj Antal deltagare: Det fanns ingen lista tillgänglig över anmälda deltagare vid ingången, vilket ledde till några klagomål i början av stämman. Det kan ha varit […]

Läs mer

Årsstämma Peab 2016

Bolag: Peab Var: Grevieparken, Grevie När: 10 maj 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Jesper Göransson talade om de strategiska målet – att vara den största byggaren i Sverige med nöjda kunder, anställda och ägare. Van tog upp […]

Läs mer

Årsstämma Boliden 2016

Bolag: Boliden Var: Scandic Hotell, Skellefteå När: 3 maj 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man ut och en kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5% kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande:  Vad frågade Folksam:  Transparens i företagens rapportering är viktigt för att investerare, aktieägare och andra intressenter i företagen, ska kunna fatta […]

Läs mer

Årsstämma Hexpol 2016

Bolag: Hexpol Var:  Malmö Börshus, Malmö När: 29 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En kvinna in innebär att bolaget nu har 37,5 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: VD Georg Brunstam redogjorde för det mycket goda resultatet för 2015. Hållbarhetsfrågorna berördes bland annat genom att vd berättade om hur de genomfört kontroller […]

Läs mer

Årsstämma Trelleborg 2016

Bolag: Trelleborg Var: Söderslättshallen i Trelleborg När: 21 april 2016 Vad beslutades: Vanliga stämmoärenden. En man in och två kvinnor in innebär att bolaget nu har 33 % kvinnor i styrelsen. Vad sa vd i sitt anförande: Vd Peter Nilsson redogjorde för årets resultat som trots att den viktiga olja och gasmarknaden är mycket gott. Vad frågade Folksam:  Hur ser […]

Läs mer