Rapport från årsstämma i Ericsson

Bolag: Handelsbanken Var: Kistamässan, Stockholm När: 29 mars Antal närvarande aktieägare: 538, det var 82 färre än förra året. Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom val av styrelse samt ett nytt långsiktigt incitamentprogram. Vad sa vd: Börje Ekholm, som tillträdde för drygt två månader sedan, höll ett långt anförande där han bland annat talade ganska mycket om att bolaget […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Handelsbanken

Bolag: Handelsbanken Var: Vinterträdgården, Grand Hotel, Stockholm När: 29 mars Antal närvarande aktieägare: 1 593 Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Pär Boman redogjorde kort och formellt om styrelsens arbete under 2016. Vad sa vd: Anders Bouvin, som blev vd i augusti i fjol men har 32 år i banken bakom sig, började med […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i SEB 2017

Bolag: SEB Var: Konserthuset, Stockholm När: 28 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Därtill var det avtackning av avgående vd samt två styrelseledamöter. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Marcus Wallenberg talade om geopolitisk situation och digitalisering och kom sedan in på bankernas roll i samhället. ”Svenska banker kan inte verka under andra förutsättningar än […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Holmen 2017

Bolag: Holmen Var: Grand Hôtel, Stockholm När: 27 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Fredrik Lundberg talade relativt kortfattat om styrelsens arbete samt om ersättningspolicy. Han nämnde även att aktiesparprogrammet varit mycket populärt. Vad sa vd: Henrik Sjölund talade om Holmens fem affärsområden; skogsbruk, förnybar energi, kartong, papper samt trävaror. […]

Läs mer

Rapport från årsstämman i Electrolux

Var: Stockholm Waterfront Congress Centre När: torsdagen den 23 mars Närvarande: ca 300 personer Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv och införande av ett långsiktigt incitamentsprogram. Stämmans ordförande: Eva Hägg Vad sa ordförande, Ronnie Leten, i sitt inledningsanförande: Mycket bra resultat 2016. Svaga marknadsförhållanden i Latinamerika påverkade resultatutvecklingen i regionen. Gjort 3 förvärv. Vill […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Castellum 2017

Bolag: Castellum Var: Chalmers, Göteborg När: 23 mars Antal närvarande aktieägare: 356 – betydligt fler än förra året Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor. Hela styrelsen, med fyra kvinnor och tre män, återvaldes. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Charlotte Strömberg ägnade en stor del åt hållbarhet. Hon förklarade att det är ett begrepp måste fyllas med innehåll för att bli begripligt. […]

Läs mer

Rapport från årsstämma i Nordea

Bolag: Nordea Var: Folkets Hus, Stockholm När: 16 mars Vad beslutades: Vanliga stämmofrågor såsom ansvarsfrihet, val av styrelse osv. Vad sa ordförande i sitt inledningsanförande: Björn ”Nalle” Wahlroos inledde med att tala om Olof Palmes anda och om hur många andra viktiga människor även tidigare samlats i salen. Sedan kom han in på det som han […]

Läs mer

Rapport från Axfoods årsstämma 2017

  Var: Stockholm City Conference Centre, Folkets hus. När: onsdagen den 15 mars Närvarande: 375 personer Vad beslutades: Vanliga stämmogöromål. Stämmans ordförande: Mia Brunell Livfors Vad sa VD Anders Strålman: Axfood har inte bara haft en strålande tillväxt i år utan i många år. Tar marknadsandelar på en tuff marknad. Willy och hemköp når 2 […]

Läs mer

Hur tänkte du nu? En podd om etik och moral i näringslivet

Två av de starkaste profilerna inom ansvarsfullt ägande, Carina Lundberg Markow, chef för ansvarsfullt ägande hos Folksam, och Per Grankvist, författare och journalist, pratar med inbjudna gäster om etik och moral i näringslivet. Vad innebär fint formulerat värdegrundsarbete? Hur borde företags företrädare tänka och agera? Vem borde fundera mer på sin moraliska kompass? Det är […]

Läs mer

Seminarium: bonusprogram kan påverka företag att arbeta hållbart

Av Sara Svennung I torsdags bjöd Folksam in till ett seminarium om hur bonussystem kan motivera företagsledare och medarbetare att arbeta hållbart. Carina Lundberg Markow och hennes medarbetare på Ansvarsfullt ägande från kapitalförvaltningen stod bakom mötet. ​​​Ordet ”bonusar” förknippas ibland med giriga företagsledare som pumpar ut mycket pengar från sin arbetsgivare, utan att det finns ett […]

Läs mer